CARTA A LA PASTORAL NACIONAL: THE SEND ARGENTINA 2020